Dichtersgilde Sluis, poëzie voor uit en thuis
Marge‐
links

Even voorstellen?

Wat we doen

Bestel een vers!

Nieuws

Marge‐ rechts

Wat doen wij als dichtersgilde?

Wij schrijven in opdracht van derden (gemeente, instellingen, bedrijven en particulieren in onze regio) gedichten bij bepaalde gelegenheden of over gebeurtenissen en verspreiden deze door middel van voordracht of van publicatie (drukwerk en/of digitaal). Ook poëzie in de openbare ruimte behoort tot de mogelijkheden.

Als gilde genieten we (van de) artistieke vrijheid om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan onze gedichten. We zijn geen ouderwets gilde met leerlingen, meesters en gezellen, maar vinden collectieve kwaliteitsbewaking door middel van onderlinge feedback wel erg belangrijk. Je houdt immers nooit op met leren.

Tarieven:

Conform het standaardtarief van de Schrijverscentrale vragen wij per geleverd gedicht € 285,00. Dit is exclusief reis‐ en publicatiekosten. Voor publicaties op digitale media, papier, panelen en banners gelden meerkosten waarvoor een offerte wordt gemaakt.

Voor een gedicht bij een Eenzame Uitvaart wordt een tarief van € 300,00 gehanteerd. Wilt u een abonnement afsluiten voor periodieke afname van een gedicht, dan maken wij ook daarvoor graag een offerte.

Te zijner tijd willen we onze gedichten bundelen in een uitgave.


Sluis is ook de thuishaven van Johan Hendrik van Dale (1828-1872), de aartsvader van het groot woordenboek der Nederlandse taal, ook bekend als de Dikke Van Dale. Van Dale was onderwijzer en stadsarchivaris in Sluis. Hij schreef boeken over syntaxis en grammatica en kreeg in 1867 opdracht de eerste druk van het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal te herzien. Van Dale overleed in 1872 aan de pokken; net te vroeg om het woordenboek te voltooien. Zijn oud-leerling Jan Manhave nam de letter Z voor zijn rekening en voltooide daarmee de klus. Van Dale wordt in Sluis geëerd met een borstbeeld en een naar hem vernoemd literair genootschap.


‘Een mooi gedicht is als een vuurtorenlicht. Het streelt liefdevol je gezicht’